Vitajte

Na stránke spoločnosti DASIVO Group s.r.o., prostredníctvom ktorej Vás oslovujeme s ponukou našich služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti pri ochrane a zabezpečení objektov strážnou službou a fyzickou ochranou vykonávanou podľa Vašich požiadaviek, s cieľom komplexnej bezpečnosti Vašich prevádzok a aktivít.

Sme tu pre Vás v nepretržitej prevádzke a prípadná spolupráca je pre nás zaväzujúca hlavne čo do kvality a serióznosti a to už od prvých krokov jednania o poskytovaných službách.

Prajeme Vám veľa podnikateľských úspechov, dostatok pokoja pre rozvoj Vašich aktivít a tešíme sa na prípadnú spoluprácu v duchu nášho úvodného motta a našich 5 P.

Za DASIVO Group s.r.o.
Ing. Jozef Šiška - riaditeľ