Strážené objekty

SBS DASIVO Group s. r. o. od svojho vzniku v r. 1998 spolupracovala na úseku zabezpečenia ochrany objektov a strážnej služby, ako aj na úseku zabezpečenia režimu a organizátorskej činnosti pri rôznych podujatiach a kultúrnych akciách s celou radou firiem.

Jednou z referencií zostáva aj fakt, že k dnešnému dňu je úspešne umiestnená na trhu v oblasti súkromnej bezpečnosti v zaradení medzi stredne veľkými firmami.

    {reference_images}
  • {/reference_images}
{reference_blocks} {/reference_blocks}