Strážené objekty

SBS DASIVO Group s. r. o. od svojho vzniku v r. 1998 spolupracovala na úseku zabezpečenia ochrany objektov a strážnej služby, ako aj na úseku zabezpečenia režimu a organizátorskej činnosti pri rôznych podujatiach a kultúrnych akciách s celou radou firiem.

Jednou z referencií zostáva aj fakt, že k dnešnému dňu je úspešne umiestnená na trhu v oblasti súkromnej bezpečnosti v zaradení medzi stredne veľkými firmami.

Ďalšie

Spoločnosťou DASIVO Group s.r.o. sú ďalej zabezpečované:

  • Sídlo spoločnosti COFELY a. s., Prvej ružinovskej spoločnosti, a.s. a ETP Managemet budov s.r.o., v Bratislave
  • Sídlo spoločnosti T-PARKERS INVEST spol. s r.o. v Bratislave
  • Objekty Univerzitnej knižnice Bratislave na Michalskej, Ventúrskej a Klariskej ulici a polyfunkčný objekt ELAG v Bratislave, v správe spoločnosti COFELY a.s.
  • Areál pre zahraničných investorov spoločnosti KIA Slovakia v Bratislave, v správe spoločnosti COFELY, a.s.
  • Objekt DOMU Techniky v Bratislave, v správe spoločnosti TATRAREAL, a.s.
  • Polyfunkčný objekt CENTRÁL 5 v Bratislave, v správe spoločnosti KING Sturge, a.s.
  • Polyfunkčný objekt CITY-GATE v Bratislave, v správe spoločnosti AB Facility Services Sk, s.r.o.
  • Objekty stavebnej spoločnosti IN VEST s.r.o. – ktoré realizuje po stránke stavebnej pre investorov v rámci regiónu západného Slovenska
  • Výrobno - technický objekt EURO-DABO s.r.o. v Šali